I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Serwis lajkizagrosze.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych

 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Smart-Bud Gracjan Wysz z siedzibą przy ulicy Komuny Paryskiej 18/1 w Pile 64-920 (NIP: 7642555269, REGON: 380706599)

 3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

 5. Korzystanie z serwisu wymaga zakupu odpowiedniego pakietu.

 6. Serwis lajkizagrosze.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

 7. Klient może skontaktować się ze sprzedawcą z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@lajkizagrosze.pl


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

 1. Ceny wszystkich Towarów dostępnych na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich.

 2. Wszystkie usługi posiadają swój cennik który można znaleźć bezpośrednio po kliknięciu w usługę.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na Stronie internetowej. Powyższe uprawnienie Sklepu nie będzie miało wpływu na prawa Nabywców, w tym na warunki zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

 4. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest wyłącznie sprzedaż usług marketingowych oferowanych przez podmioty trzecie.

 5. Sklep świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:

a. udostępnienia Formularza kontaktowego oraz Formularza zamówienia, za pomocą którego Klient może zamówić Produkty Sprzedawcy.

 1. Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie Umowy oferowanych Usług ze Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta.

 3. Podany czas realizacji Usługi jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji, tj. 24 godziny.

 4. Kampanię reklamową uważa się za zakończoną po uzyskaniu określonej ilość wyświetleń (video), ilości like, ilości followersów w zależności od rodzaju Usługi.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z Usług innych podmiotów.

 6. Administrator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Klientów wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków organizacyjnych i technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem zgodnie z prowadzoną polityką prywatności.

 7. Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.

 8. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi.

 9. Oferowane przez Sprzedającego polubienia oraz obserwatorzy pochodzą z całego świata i nie muszą zawierać się wśród nich konta z Polski. Sprzedający dba o świadczenie najwyższej jakości kont oferowanych przez dostawców ale nie daje gwarancji, że każde konto posiadać będzie zdjęcie profilowe, bio, zdjęcia oraz obserwatorów/obserwujących.

 10. Oferowane przez Sprzedającego polubienia oraz obserwatorzy służą wyłącznie w celach marketingowych oraz w celu poprawienia wyglądu konta.

 11. Status prywatny konta Kupującego nie może być podstawą do reklamacji oraz zwrotów.

 12. Sprzedawca nie ma możliwości zatrzymania rozpoczętej usługi polubień/obserwujących.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy lajkizagrosze.pl

 2. Produkty dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie, a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za sposób, w jaki Klienci korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez Klientów.

 5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

 6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

 7. Zabronione jest wykorzystywanie platform lajkizagrosze.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

 8. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie elementów bez pisemnej zgody Administratora.

 9. Sprzedawca jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.

 10. Administrator oświadcza, że Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z Instagramem, Facebookiem, Youtubem, TikTokiem ani ich partnerami. Wszystkie ich loga widoczne w serwisie są ich własnością i są wykorzystywane w celach informacyjnych.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub usunięcie konta (Instagram, TikTok, Facebook oraz Youtube) klienta na skutek oferowanych usług.

 12. Sprzedawca nie gwarantuje interakcji zakupionych kont z kontem/zdjęciami Klienta.

 13. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych.

 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz cel wykorzystania świadczonych usług przez Klienta.

 15. W przypadku różnicy pomiędzy złożonym zamówieniem a jego ostatecznym efektem, Serwis nie bierze odpowiedzialności za tą różnicę. Na uzasadnione żądanie Klienta Serwis zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu świadczącego o fakcie przekazania zamówienia firmie zewnętrznej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.

 16. Klient przyjmuje do wiadomości iż Serwis nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.


IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient powinien w ramach składania zamówienia na Stronie internetowej dokonać wyboru rodzaju i ilości Towarów, formy zapłaty, a także wskazać miejsce dostawy Towarów.

 2. Kampanie posiadają limity, które są maksymalnym wariantem każdej usługi. W przypadku przekroczenia wartości, czas realizacji kampanii może się znacznie wydłużyć.

 3. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie klienta dostaje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

 4. Administracja serwisu nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.

 5. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników

 6. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.

 7. Zamówienia będą realizowane automatycznie po potwierdzeniu zaksięgowania przelewu za pośrednictwem PayU SA.

 8. Klient zostanie powiadomiony o poprawnym zaksięgowaniu jego przelewu i rozpoczęciu usługi

 9. Czas wykonywania usługi może się wydłużyć do 72 godzin z przyczyn nie zależnych od serwisu


V. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za usługi są realizowane przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 2. Płatność przelewem internetowym – płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności PayU w czasie rzeczywistym; zamówienie jest realizowane po odnotowaniu wpływu wartości zamówienia na konto Serwisu w systemie PayU.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie systemów płatności.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania systemów płatności należy zgłosić bezpośrednio do w/w systemów.

 5. Realizacja zamówienia następuje natychmiastowo po zaksięgowaniu płatności.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 3. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania usługi, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, tym samym ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy.

 4. Kwota zapłaty za świadczenia przez Klienta w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonaniem jej w całości stanowi wartość proporcjonalną do spełnionego przez Sprzedawcę świadczenia z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.


VII. REKLAMACJE

 1. Każdy z klientów ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Serwis.

 2. Obsługą reklamacji zajmuje się administracja serwisu.

 3. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

 4. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 5. Reklamacji można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie głównej w zakładce „REKLAMACJA”

 6. Reklamacje usług mogą być wysyłane bezpośrednio na adres email reklamacja@lajkizagrosze.pl w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: email klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przyczynę reklamacji.

 7. Klientowi nie przysługuję prawo do reklamacji gdy: Dobrowolnie usuwa i tym samym zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem lajkizagrosze.pl. Na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawnie zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu.

 8. Klientowi również nie przysługuje prawo do reklamacji gdy podczas realizacji zamówienia (profil, post, zdjęcie, filmik) zostanie usunięty lub zbanowany przez operatora serwisu.

 9. Kraj pochodzenia oferowanych przez Sprzedawcę usług nie może być podstawą dla reklamacji.

 10. Reklamacje dot. płatności są obsługiwane przez PayU.


VIII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

1500

Złożonych zamówień

36476

Zamówionych lajków

19

Użytkowników online

Napisz do nas